Login

Aktualnie obsługiwane repozytoria

Obecnie na serwerze obsługiwane są repozytoria następujących przedmiotów:

Przedmiot Ścieżka repozytorium
Technologie Programowania https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/tp
Programowanie Komponentowe https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/pk
Zwinne Metodyki Zarzadzania Projektami https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/zmzp
Inteligentna Analiza Danych (niestacjonarne) https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/iad-ns
Metody Obliczeniowe Optymalizacji https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/moo
Inteligentna Analiza Danych https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/iad
Programowanie Komponentowe Niestacjonarne https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/pk-ns
Sound Processing https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/sp
Przetwarzanie Obrazu i Dzwieku https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/poid