Login

Aktualnie obsługiwane repozytoria

Obecnie na serwerze obsługiwane są repozytoria następujących przedmiotów:

Przedmiot Ścieżka repozytorium
Technologie Programowania Adaptacyjnego https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/tpa
Programowanie Obiektowe https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/pobi
Object Oriented Programming https://serce.ics.p.lodz.pl/svn/labs/oop